ASUTAJAD JA NÕUKOGU

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid alustas tööd 1. novembrist 2014 senise riigimuuseumi õigusjärglasena. Asutajateks on Eesti Vabariik (Kultuuriministeeriumi kaudu) ja kolm Hiiumaa valda: Emmaste, Hiiu ja Käina vald.

SA Hiiumaa Muuseumid nõukogusse kuuluvad:
Marju Reismaa (nõukogu esinaine)
Liis Seisonen
Dan Lukas
Toomas Kokovkin
Tuuli Tammla
Aivar Viidik

Ülevaade SA Hiiumaa Muuseumid nõukogu tööst ja liikmete tasudest 2022. aastal.
Dokument Asutajate kokkulepe