MUUSEUMIST

Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid on saare keskne mäluasutus, vaimse ja ainelise pärandi säilitaja, uurija ja tutvustaja, hiiumaise iseolemise hoidja ja tugevdaja.

Muuseum loodi 1967. aastal Hiiumaa Koduloomuuseumina, mille eestvedajaks oli õpetaja Volli Mäeumbaed. Toona avatud muuseum Kassari mõisa antvärkide majas (tänases Kassari Ekspositsioonimajas) oli väljakasvanud Leisu ja Mänspäe koolide koduloonurkadest, kus Volli Mäeumbaed enne muuseumi loomist õpetajana töötas ning kodulooliste materjalide kogumist propageeris. 1973. aastal loodi Käina kiriku köstrimajja Selja külas helilooja Rudolf Tobiase majamuuseum, mida haldas Hiiumaa Koduloomuuseum. 1984–2002 oli Hiiumaa Koduloomuuseumi filiaaliks Paul Kammi majamuuseum, mille tegevus on lõpetatud. 1987. aastal osteti Mihkli talu hoonetekompleks Malvaste külas. 1988. aastal pärandas Helma Kiibus testamendi alusel Hiiumaa Koduloomuuseumile Kroogi talu Valgu külas. 1990. aastatel renoveeriti muuseumi peahoonena kasutamiseks endine Kärdla kalevivabriku direktori elamu ja vabriku esindushoone, mida on läbi aegade rahva suus tuntud kui Pikk Maja. Pikk Maja avati 1998. aastal ning on tänaseni muuseumi peahoone.

Eesti taasiseseisvumise järel, 1991. aastal sai Hiiumaa Koduloomuuseumist Hiiumaa Muuseum. 21. oktoobril 2014. aastal loodi riigi ja kohaliku omavalitsuste osalusega Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid, mille eesmärk oli tihendada muuseumi koostööd omavalitsuste ja kogukonnaga ning edendada muuseumi kui kultuuriasutuse rolli. Meie põhikirjaline eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada ja vahendada Hiiumaa kultuuripärandit ning tugevdada Hiiumaa kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Muuseumikogu koosneb ca 35 000 museaalist, mis jagunevad 12 alakoguks. Kõikide museaalidega on võimalik tutvuda portaali www.muis.ee vahendusel või siis etteteatamisel kohapeal. Konsulteerime huvilisi ka ajaloo- ja kultuuripärandi küsimustes, teeme ise sellekohaseid uurimistöid ning kirjastame tulemusi. Avalikkuse jaoks korraldame seminare, konverentse, loenguid, koolitusi, ekskursioone ja loomulikult näitusi. Õpihimulised külastajad on oodatud meie muuseumitundidesse ja töötubadesse.

Muuseum pakub ka muid teenuseid, näiteks võimalust soovijatel kasutada meie filiaale ja ruume mitmesuguste sündmuste korraldamiseks (abielu registreerimine, vastuvõtt, seminar, piknik jms). Muuseumil on viis osa ehk filiaali, igaühel oma nägu ja olemus. Kontserdipaigana on tunnustust pälvinud hea akustikaga saal Pikas Majas.