MUSEAALIDE LEIDMINE

Muuseumikogud on väärtuslik osa Eesti kultuuripärandist, mille hoidmise, uurimise ja tutvustamise ülesande on ühiskond usaldanud muuseumidele. Kogude ülesehitus on igal muuseumil pisut erinev ning see paindlikkus on kujundanud palju eriilmelisi põhi-, ala- ja teemakogusid üle Eesti.

Hiiumaa Muuseum eristub teistest muuseumidest teemakogude rohkusega. Kolmel suuremal esemekogul – ajaloolisel, etnograafilisel ja tekstiilikogul on esemed jaotatud materjalide või teemade järgi. Eeskätt on see süsteem loodud esemete paremaks hoiustamiseks, kuid kindlasti on abiks ka koduloo huvilistele ja uurijatele.

Hiiumaa Muuseumi museaalide leidmine Muuseumide Infosüsteemide lehelt MuIS.

  • Mine kodulehele www.muis.ee
  • Vali ülemisest menüüribast „otsing“
  • Paremate otsingutulemuste saamiseks vali vasakust servast allosast „detailne otsing“

Hiiumaa muuseumi teemakogud leiab kerge vaevaga üles, kasutades kolme lahtrit – ACR, KT ja KS.

  • ACR – muuseumi lühend Hiiumaa Muuseumi tähis on HKM
  • KT – kogutähis (vaata kogude tähiseid allpool toodud tabelist)
  • KS – koguseeria jagab etnograafilise, ajaloolise ja tekstiili teemakogud veel omakorda väiksemateks alakogudeks. KS-numbritähist kasutades saab näiteks rahvarõivaste kogust vaadata ainult põllesid või mööblikogust ainult toole (koguseerianumbrite tabelid on ära toodud lehekülje lõpus).

Kogude põhistruktuur

Kogu nimetus Kogutähis (KT)
ArhiivA
FotokoguF
– digifotokoguFd
KunstikoguK
ArheoloogiaAr
NumismaatikaN
FondiraamatukoguF
Loodusloolised kogudL
MärgikoguM
SalvestisedS
Ajalooline kogu 
– NõudAjN
– Mänguasjad ja koolitarbedAjL
– Pakend-siltAjP
– MööbelAjM
– ValgustidAjV
– Muusikainstrumendid ja tarvikudAjI
– Hügieenitarbed ja meditsiinivahendidAjH
– Töövahendid ja kodutehnikaAjT
– Pitsatid ja trükiplaadidAjPt
– MilitaariaAjMil
– Kodu ja isiklik eluAJE
– Meened ja tunnustusesemedAjMt
– Hiiumaa Muuseumi ajaluguAjHKM
Tekstiilikogu 
– Tekstiilikogu Lipud, vimplid ja embleemidTlv
– RahvarõivadTrr
– RõivastusTr
– JalatsidTj
– Kindad, sokid ja sukadTks
– Sisustus- ja tarbetekstiilidTst
– PitsidTp
– Õppetöö- ja materjalinäidisedTõm
– Lisandid ja aksessuaaridTla
Etnograafiline kogu  
– Kalandus-merendusEkm
– PõllumajandusEpm
– VõrgumärgidEvm
– NaiskäsitöövahendidEnk
– TöövahendidEtv
– Karbid, vakadEkv
– Puunõud, korvidEpk
– Ehitus ja kodumajandusEem

Näide: Selleks, et leida Hiiumaa Muuseumis olevaid mänguasju ja koolitarbeid, tuleb ACR lahtrisse kirjutada HKM (Hiiumaa Muuseum) ja KT lahtrisse AjL (mänguasjad ja koolitarbed).

Ajaloolise, etnograafilise ja tekstiilikogu teemakogud saab soovikorral KS- lahtri abil filtreerida väiksemateks alakogudeks.
Näide: Selleks, et leida Hiiumaa Muuseumi mööblikogust vaid voodid, tuleb kasutada kolme lahtrit: ACR – HKM (Hiiumaa Muuseum), KT – AjM (mööbel), KS – 3 (voodid).

Ajaloolise, etnograafilise ja tekstiilikogu teemakogud saab soovikorral KS- lahtri abil filtreerida väiksemateks alakogudeks.
Näide: Selleks, et leida Hiiumaa Muuseumi mööblikogust vaid voodid, tuleb kasutada kolme lahtrit: ACR – HKM (Hiiumaa Muuseum), KT – AjM (mööbel), KS – 3 (voodid).