LEPO MIKKO MAALIDE NÄITUS “VÄLJENDUSJÕUD VÄRVIDES”

Maalinäitus on avatud Pika Maja saalis 21.06 – 01.10.2022.

Leonid Mikk, kunstnikunimega Lepo Mikko sündis 7. detsembril 1911. aastal Viljandimaal Arukülas. Kohaliku kooli lõpetamise järel viis tee noormehe Tallinnasse Riigi Kunsttööstuskooli dekoratsioonimaali erialale. Selleks sai ta innustust koduküla naabertalust pärit oleva kunstniku Juhan Muksi töid ja tegemisi jälgides. Kunstikoolis olid tema peamisteks juhendajateks Roman Nyman ja August Jansen. Aastatel 1930-1932 jätkusid õpingud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, kus teda õpetasid teiste hulgas ka Voldemar Mellik ja Villem Ormisson. Õpingud jätkusid veel 1939. aastani Nikolai Triigi ateljees. Sealt võttis ta kaasa oskuse tegelda põhjalikult teoste kompositsiooni ja värvilahendustega. Lõputöö „Paaditõrvajad“ (1940) on aga üks neist oma ajastu maalidest, mis tavapärase külaelu kujutamise kõrval tõid vaataja ette ka Eesti rannarahva elu-olu.

1944. aastast elas Mikko juba Tallinnas, kus hakkas üsna kohe tööle maaliõppejõuna Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis (hilisem Eesti Riiklik Kunstiinstituut). Tudengitega käidi võimaluste piires mööda Eestimaad maalimas. Üheks väljasõitude kohaks osutus ka Hiiumaa. Nii imbusid saarel nähtud paigad ja saadud muljed ka juhendaja enda loomingusse. Lepo Mikko kui õppejõu käe all on teadmisi ja kogemusi saanud Malle Leis, Tiit Pääsuke, Saskia Kasemaa ja paljud teised. Kui Mikko võitis 1961. aastal Eesti Teaduste Akadeemia fuajeesse kavandatava monumentaalmaali konkursi, oli üks selle teostajatest ka hiidlasest keraamik Mall Sooster-Valk.

Lepo Mikko loomingu kõrgaeg langeb ajavahemikku 1950. aastate keskpaigast 1960. aastate lõpuni. Eriti väärivad märkimist tema natüürmordid ja maastikumaalid.

Kunstnik lahkus meie hulgast 6. detsembril 1978. aastal ja on maetud Metsakalmistule.