Tartu Loodusmaja näitus “Ma pole külaline, ma elan siin” avatud Pikas Majas kuni 23.07.2023

Tartu Loodusmaja mänguline näitus kutsub märkama elusolendeid, keda me alati tähele ei pane, ning hoolima linnas elavatest taimedest ja loomadest.
Väljapanek tutvustab inimese looduslikke naabreid linnas ning pakub mõtlemisainet elukeskkonna ja kodu väärtustest. Millise elukeskkonna me oleme loonud nii endale kui ka taimedele ja loomadele?

Näitus on valminud loodus- ja loomeinimeste koostöös. Hea elukeskkonna toimimise jaoks on vaja arvestada üksteise vajadustega. “Meil on vaja mõista looduse väärtust linnakeskkonnas. Kui linnas on loodust, siis on ka inimesel seal mõnusam elada, sest inimene on osa loodusest – isegi siis, kui me seda unustama kipume,” ütleb näituse koordinaator Annelie Ehlvest.

Näitus koosneb järgmistest osadest:

10 vibustendi

Tutvustavad erinevaid linnaloodusega seotud teemasid: linnade kujunemine, arenemine ja keskkonnaprobleemid; linn kui tehiskooslus; loomade ja taimede elutingimused linnas; erinevad elupaigad: aiad, pargid, kalmistud, alleed, looduslikud ja ehisveekogud; looma- ja taimeliikide suhtumine inimtegevusse ehk hemeroobsus.

Linnaelanike register

Tutvustab linnades elavaid taime-, seene- ja loomaliike. Saame teada erinevate linnaelanike vajadusi ja ootusi oma elukeskonnale, nende eluviisi ja pereelu kohta, arvukuse ja muude iseloomulike näitajate kohta. Register on näitusel esitatud nii registripuuna kui -kaustades. Ühel korralikul linnal peab ometi olema ülevaade oma elanikest!

Hemeromeeter

See on meie andmetel algupärane ja maailmas esmaesitlusel olev mõõteriist, millega saab mõõta 20 erineva looma- ja taimeliigi inimtaluvust ehk hemeroobsust. Mõni esindatud liikidest eelistab elada inimesega koos, teised hoiavad aga meist võimalikult kaugele. Kes kuidas käitub – seda saab uurida näitusel ja mõõta hemeromeetril. Võimalus on veel eelnevalt täita inimsallivuse ennustusleht ning seejärel hemeromeetriga kaaluda, kuidas eri liigid tegelikult meisse suhtuvad. Oma arvamust väljendavad teiste seas kodutuvi, sulgsuulane, lendorav, kodukakk, vaaraosipelgas, harakkuljus jt.

Linnaplaneerimise mäng

Pakub võimalust kujundada oma linna, andes ette piirid ja kasutada olevad võimalused. Rollimäng annab vihjeid, milliseks võiks kujuneda linn, kui selle planeerimises saaksid võrdväärse linnaelanikuna sõna sekka öelda ka siil, kobras, nahkhiir, kiritigu, vaarosipelgas ja teised olendid. Milliseks võiks kujuneda üks linnaplaneerimise koosolek, kui ressursikitsikuse tingimustes peavad kõik jõudma kokkuleppele, kas ehitada ja arendada korrus- või eramaju, kas eelistada ostukeskust või hoopis parki? Mäng eeldab pisut aega ja süvenemist ning vajab 5-22 mängijat korraga, et üks linnaplaneerimise koosolek õige hoo sisse saaks. Aga tegutsemisvõimalus on ka väiksema seltskonnaga või hoopis üksi oma linna kujundades. Ja unistustelinna võib kujundada nii inimese, piiritaja kui orava eelistustest lähtudes…

Osavusmängud “Ohud linnas”

Pakuvad võimalust aidata ohtuderikkas linnakeskkonnas oma koju jõuda siilil, kiriteol ja erinevatel lindudel. Mängimise käigus võiks mõelda, millised ohud on meil, inimestel sarnased näiteks siiliga. Ja millised erinevad? Mida oleks võimalik teha, et kõigil linnaelanikel oleks ohutum ja meeldivam linnas elada?

Helid ja müra on taustaks peaaegu igal pool, kus me liigume. Mis on müra? Mis on vaikus? Kuidas kajab ostukeskus ning mis hääli kuuleme jõeluhal või metsas? Kuidas mõjutavad helid linnaelanike tervist, enesetunnet ning elukvaliteeti? Näituse heliosa annab võimaluse kuulata ja vaadata erinevaid helipilte Tartu linnast ja selle ümbrusest.  Helimaastik on sama mitmekesine kui mitmekesine on linn tervikuna. Müramõõtja on olnud abiks helipiltide iseloomustamisel.

Näituse valmimisele on nõu ja jõuga kaasa aidanud Rein Kuresoo, Epp Margna, Veljo Runnel, Liina Margna, Toomas Kalve, Eleonora Kampe, Peeter Laurits, Leelo Laurits, Paavo Pedmanson, Kati Naarits, Liina Tuulik, Arne Ader, Lea Tuvikene, Urmas Tartes, Aivo Tamm, Sulev Kuuse, Arvi Tragel, Vello Liiv, Vallo Kalamees, Merike Linnamägi, Liis Sipsaka, Val Rajasaar, Mart Jüssi, Mari Jüssi, Janika Ruusmaa, Kersti Sõgel, Tiina Viiol, Kalju Eit, Eva-Liisa Orula, Anneli Ehlvest, Helle Kont, Sirje Janikson, Ene Örd, Jaanus Elts jt.