Rannakalurite mälestusi Hiiumaalt

13.00

Raamatusse on kokku koondatud 16 kaluri või kalapüügiga lähedalt kokku puutunud inimese lood, mis annavad ülevaate Hiiumaa kalandusest 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi esimestel kümnenditel.

Raamatu koostas SA Hiiumaa Muuseumid teadur Kauri Kiivramees MTÜ Mereküla Kalurite Klubi tellimusel.

Toimetaja: Toomas Kokovkin
Kujundaja: Mart Mõniste
Keeletoimetaja: Riina Tobias

175 lehekülge

5 laos

Väljaandmist on toetanud MTÜ Hiiukala Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmest “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”.