Surm peab ootama

21.50

Siberisse küüditatud eestisakslase Georg Heitmanni päevik aastatest 1945–1947.

Koostaja: Olev Liivik
Tõlkija: Inna-Maia Paiken
Kujundaja: Kaspar Ehlvest
Ilmumisaasta: 2023

509 lehekülge

 

3 laos

Georg Heitmanni päeviku laadset allikat Eesti elanike vastu suunatud kommunistlikust terrorist ei ole varem trükis avaldatud. Juba eakas ja lapsest peale invaliid Georg Heitmann oli üks 407st 1945. aasta augustis Eestist Venemaale küüditatud sakslasest ja nende perekonnaliikmest. Üks neist, kes polnud soovinud lahkuda oma kodumaalt hitlerlikule Saksamaale 1939–1941 baltisakslaste ümberasumise ega ka 1944. aasta suure põgenemise käigus. Nende ainus „süü“ oli rahvuslik kuuluvus – ent nõukogude võimu ja venelaste jaoks sellest piisas. Päeviku lehekülgedel rulluvad lahti autori küüditeekond Venemaale, argipäev vene külas keset viletsust ja räpasust, nälg, haigused ja surmad, küüditatute omavahelised suhted ning läbisaamine venelastest külaelanikega, Nõukogude ametiisikute hoolimatus ja ükskõiksus, autori kannatused ja hirmud ning usk ja lootus – sest surm pidi ootama vähemalt nii kaua, kuni ta tagasi koju jõuab.